Det har noe skjedd noe med olje- og energiminister Terje Aasland. Tidligere bestrebet han seg på å gi inntrykk av at regjeringen har kontroll. Altså at arbeidet med å bygge ut kraftsystemet er i full gang.