Navn: Terje Aasland
Stilling: Olje- og energiminister

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– Det er nettkapasiteten. Den må økes av flere årsaker, fordi den er grunnlaget for at vi kan gjennomføre de endringene vi trenger i bruk av energi, for å gå over fra fossil energi til fornybar energi. Tilgjengelig nettkapasitet er grunnlaget for at vi får inn ny kraftproduksjon.

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst dette?
– Vi har fjernet en del av hindringene. Vi har bedre konsesjonsprosesser, vi har startet et digitaliseringsarbeid for søknadene og vi har bemannet opp hele energiforvaltningen. Men vi er ikke i mål der vi er nå, derfor jobber vi kontinuerlig med det.

– Hvordan løser vi dette?
– De nettselskapene som fremmer konsesjonssøknader uten innsigelse, bør inn i et hurtigspor for å få raskt svar. Også må vi utnytte kapasiteten som allerede er i nettet. Jeg er opptatt av at nettselskapene utnytter mulighetene som ligger i teknologiske og markedsmessige løsninger slik at nettkapasiteten utnyttes, samt muligheten for å kunne tilknytte forbruk på vilkår. Dette har jeg også utfordret Statnett og nettselskapene på, og er glad for at bransjen også har fokus på dette.

– Hva tenker du om at Statnett sier at nettet ikke kan bygges ut uten ny norsk kraftproduksjon?
– Det er høna og egget-problemstillingen. Nettet er grunnmuren og pilaren, men vi må ha mer kraftproduksjon og bruke de energikildene som en enklest å realisere. Vi har lagt et godt grunnlag for dette i statsbudsjettet, for eksempel ved nok en gang styrke energimyndighetene for raskere utbygging av nett og fornybar kraft.

FEM KJAPPE: Terje Aasland

Hvem er ditt forbilde i bransjen? Jeg har ikke bare ett forbilde.

Hva trenger du å lære mer om for å gjøre en bedre jobb? Jeg trenger ny lærdom hver eneste dag, og det får jeg mye i tett kontakt med bransjen.

Hvis du kunne valgt hvilken som helst toppjobb i bransjen, hvem sin jobb tar du? Jeg har drømmejobben. Ville ikke byttet den mot alt i verden.

Utenom Europower, hva leser eller lytter du til for å holde deg oppdatert om fornybar energi? Alt av artikler som handler om energifeltet, om energi og politikk fra Norge og hele verden.

Hvilken strømavtale har du? Jeg vil ikke si hos hvem, men det er en forvaltningsavtale, standard spotpris. Husker ikke hva den heter.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen?
– Usikkerhet. Er det noe som er helt sikkert, er det at å investere i fornybar energi kommer til å være lønnsomt. Både effektoppgradering i vannkraft, vind, sol, og bedre bruk. Alle former for investeringer er svært lønnsomt over tid. Vi har lagt frem et rammeverk knyttet til vindkraft på land og vannkraft. Det er egentlig bare å komme med investeringsplanene. Kom i gang!

– Hva ville du gjort hvis du ikke var energiminister for en dag?
– Da ville jeg jobbet med energi på en annen måte. Jeg synes energi er et utrolig spennende og aktuelt tema, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Vi ser på kurvene at andelen av befolkning uten tilgang på energi øker i verden, og det har vært diskusjon om hvordan man kan få på plass mer energi. Det hadde vært utrolig spennende å se på dette på globalt nivå.

– Hvor er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
– Det er nå vedtatt i statsbudsjettet incentiver som legger grunnlag for videre forsterkning av energiforvaltningen vår, modernisering i form av digitalisering, og vi slår fast at høyprisbidraget fases ut og har lagt et grunnlag for vindkraftbeskatningen. Det blir bra.