I serien av politikere fra Ap og Sp som setter press på egen regjering, skrev stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen i begynnelsen av januar en kronikk i VG.

Der lanserte han det som kan kalles Lundteigen-modellen. Den kan oppsummeres med at det ikke skal tillates nettoeksport av strøm når norske vannmagasiner er under median-nivå.

– Dette prinsippet kan avvikes i perioder med stort tilsig hvor produksjon for eksport er eneste mulighet for å utnytte tilsiget, skrev Lundteigen.