Hvis budsjettforhandlingene går som antatt, vil SV sikre flertall for regjeringens budsjettforslag. Alternative statsbudsjetter fra andre partier vil dermed ha liten praktisk betydning.

Det gjelder ikke minst Venstre, som presenterte sitt alternative budsjett tirsdag.