Innlegg av Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Europower mener det er forståelig at Klarkraft ikke vil rapportere inn priser til strømpris.no i tråd med lovpålagte krav og retter kritikk mot tjenesten. Dessverre treffer kritikken dårlig.

Det er også overraskende at Europower ønsker å bidra til å legitimere lovbrudd.

Først kan det være greit å minne litt om fakta. Alle strømsalgselskaper er pliktige til å rapportere inn priser og vilkår til strømpris.no. Brudd på rapporteringsplikten rapporteres til Reguleringsmyndigheten for energi, som er satt til å følge opp forskriften.

– Pliktige til å varsle

Strømpris.no har jevnlig strammet til kriteriene for å komme på topplisten - hvor det nå kun er spotavtaler hvor selskapet lover å ikke endre påslaget første tolv måneder.

Andre avtaler rangeres også - mange med tydelig advarsel om at disse ikke er å anbefale. Dette har ikke bare forbedret strømpris, men også bidratt til å endre hvordan bransjen selger strøm.

Hvis selskapene endrer prisene er de etter prisopplysningsforskriften pliktige til å varsle kundene direkte og forståelig på SMS eller e-post minst 30 dager i forkant. Strømpris.no tilbyr også SMS-varsling direkte til forbrukeren når garantitiden nærmer seg slutt.

– Venter utålmodig på oppfølging

Vi skulle, som Klarkraft og Europower gjerne sett at strømsalgselskapene kun tilbydde én spotprisavtale, og at dette var avtalene som det ble konkurrert på.

Dessverre er dette langt fra virkeligheten vi er nødt til å forholde oss til. Fjordkraft alene har for eksempel rapportert inn 30 ulike spotavtaler, med eller uten prisgaranti.

Bransjens nye mal for spotprisavtaler vil dessverre heller ikke rydde oppi dette, noe vi også har påpekt i brev til olje- og energiminister Terje Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Vi venter utålmodig på videre oppfølging av både dette og andre forslag som er tatt opp av regjeringen. Fortsatt er det slik at selskapene kan selge samme vare i utallige innpakninger og til ulike priser - noe de da også gjør.

– Ikke mulig å skille

Det er heller ikke mulig å sette et klart skille mellom lokketilbud og ordinære avtaler, selv om noen av selskapene er åpenlyse på at du etter endt kampanjeperiode settes over på en dyrere avtale. Alle selskaper kan med 30 dagers varsel endre prisene.

Det har vi da også har sett blitt gjort utallige ganger, både av store og små selskaper, minuspåslag eller ei. Tidligere forsøk på å merke kampanjeavtaler på strømpris.no resulterte i at selskapene fjernet «kampanje», men skrudde opp prisen etter kort tid - noe de også kan gjøre.

– Trist at Europower støtter opp

Strømpris må langt på vei speile de tilbudene som er i strømmarkedet. Samtidig er vi selvfølgelig alltid åpne for innspill til forbedringer og hvordan det kan bli enklere å være strømkunde.

At selskaper velger å ikke følge lovpålagte rapporteringskrav er ikke et av disse - og det er trist at dette er noe Europower støtter opp om.

Myndighetene ser nå på tiltak for å få orden på strømmarkedet, og ikke minst føre økt tilsyn og tøffere sanksjoner for selskapene som bryter lover og regler.

Dette vil forhåpentligvis føre til et mer forbrukervennlig strømmarked, og samtidig gjøre strømpris.no til en enda bedre tjeneste enn i dag.

Kommentarartikkelen som Blyverket kritiserer kan leses her.