Småkraft-general Knut Olav Tveit kunne knapt fått en verre julegave. Skatteutvalget, ledet av Ragnar Torvik, foreslo mandag morgen å senke innslagspunktet for grunnrenteskatten til 1,5 MW installert effekt.

Det vil kraftig forverre rammevilkårene til medlemmene i Småkraftforeninga.

– Våre beregninger viser at det ville vært realistisk å bygge rundt 8 TWh ny småkraft-produksjon innen 2030 med dagens skatteregler. Men med dette forslaget vil ingenting bli bygget ut.