ANALYSE

Det viser Økonomianalysen fra Europower, som har gått igjennom regnskapene til knapt 500 selskaper innen bransjen fornybar energi.

Vindkraften står for litt under ti prosent av den norske kraftproduksjonen, og er dermed en ganske liten bransje målt mot den store vannkraftbransjen.

Men overskuddet etter skatt, målt mot omsetningen, var like godt som i vannkraften i fjor, viser Økonomianalysen. Selskapene satt igjen med et overskudd etter skatt som var like stort i begge bransjer, målt mot driftsinntekter: 22 prosent.

Det er første gang vindkraften kan vise til samme driftsmargin som vannkraften.