Å investere i vindkraft på land har i all hovedsak blitt billigere for hvert år. Slik er det ikke lenger, ifølge det norske fornybarselskapet Aneo.

Tvert imot har investeringskostnadene økt med rundt 30 prosent på to år, ifølge selskapet.

Hovedårsaken er den voldsomme økningen i turbinkostnader. Dette utgjør vanligvis hele 70 prosent av investeringene i et nytt vindkraftprosjekt, ifølge Aneo.

Turbinkostnadene har gått opp med 40 prosent fra 2021 til nå.

Denne faktoren alene driver dermed opp vindkraftkostnadene med nesten 30 prosent for prosjektet totalt.