18 selskaper har ikke levert økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) for 2022 til RME. Det kommer frem i dokumenter Europower har fått innsyn i.

Det utarbeides nå vedtak om tvangsmulkt for selskapene, som vil være på 500 kroner per kalenderdag.