I november vedtok Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at nettselskapene i prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) skulle få utbetalt flaskahalsinntekter fra Statnett for 2022.

På det tidspunktet lå det an til at kraftprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) ble lavere enn det som utløste betaling av flaskehalser.