I november vedtok Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at nettselskapene i prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) skulle få utbetalt flaskahalsinntekter fra Statnett for 2022.

På det tidspunktet lå det an til at kraftprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) ble lavere enn det som utløste betaling av flaskehalser.

I ettertid ser RME at den faktiske kraftprisen for NO3 ble langt høyere.

Nå foreslår derfor RME at også selskapene i NO3 skal motta flaskehalsinntekter.

– Utbetalingene kommer nettkundene til gode fordi de erstatter inntekter som nettselskapene ellers måtte ha hentet inn gjennom nettleien, sier seksjonsjef i RME, Roar Amundsveen i en pressemelding fra RME.