Onsdag presenterte Lyse sitt årsregnskap for fjoråret. Det viser inntekter på drøyt 23 milliarder kroner og et resultat før skatt på 7,1 milliarder kroner. Staten krever inn to tredjedeler, slik at Lyse blir sittende igjen med 2,4 milliarder kroner etter skatt.