I dag, onsdag, går fristen ut for å levere høringsuttalelse om regjeringens allerede svært omstridte forslag om å innføre grunnrente på vindkraft fra 1. januar i år.

Blant selskapene i bransjen som foreløpig har levert høringsuttalelse, er Alta Kraftlag. Selskapet slakter forslaget fullstendig i en omfattende, 22 sider lang uttalelse.

Dette er hovedpunktene i kritikken fra selskapet som selv er engasjert i vindkraft på land:

  • Et svært dårlig begrunnet bestillingsverk.
  • En konfiskering av verdier, fra lokale og regionale offentlige eiere, til staten.