Vedtaket er gjort med bakgrunn i Tibber Norge AS sin overgang fra etterskuddsvis til forskuddsvis fakturering høsten 2022.

Det var i september 2022 at Tibber gikk over til forskuddsfakturering. Det førte til umiddelbare protester. I februar i fjor angret selskapet.

RME presiserer i vedtaket at det er tillatt å fakturere strøm forskuddsvis, men at dette må gjøres i tråd med reglene som gjelder for forskuddsfakturering. Det kommer fram i en pressemelding fra RME.

– Forbrukere kan være tjent med avtaler som innebærer forskuddsfakturering, men faktureringen må være forutsigbar og kunne etterprøves. Slik vi vurderer Tibber Norge sin praksis i denne konkrete saken, er ikke dette tilfelle, sier direktør i RME Tore Langset i meldingen.

Nå ilegges altså Tibber et overtredelsesgebyr på 8 millioner kroner. Det er det største overtredelsesgebyret RME har gitt til noen virksomhet.

I fjor fikk nettselskapet til Yara et gebyr på 7 millioner kroner, noe som da var rekord. Yara-boten ble klaget videre til Energiklagenemnda for to uker siden, og er derfor ikke endelig avgjort.

I vedtaket er det lagt til grunn at Tibber har vært klar over at den metodikken selskapet benyttet høsten 2022 var i strid med reglene.

RME har lagt vekt på dette som et skjerpende element i denne saken.

Aksepterer gebyret

Europower har vært i kontakt med Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

– Vi gjorde en feil de to første ukene i oktober 2022 i forbindelse med den midlertidige perioden vi hadde med forhåndsfakturering. Vi rettet feilen så fort vi ble oppmerksomme på den, skriver han i en tekstmelding til Europower.

Han opplyser om at Tibber ikke vil klage på vedtaket.

– Som et ansvarlig selskap skal vi selvsagt følge lover og forskrifter, og vi beklager på det sterkeste at en slik feil slapp gjennom hos oss. Vi tar ansvar for feilen i 2022 og vil akseptere gebyret, sier Aksnes.

Høyere pris enn tillatt

De fleste forbrukerne blir fakturert på etterskudd. Det innebærer at forbruker kan sjekke at strømfakturaen er i samsvar med strømforbruket og den prisen de har avtalt med leverandøren. Ved forskuddsfakturering er både forventet forbruk og forventet pris frem i tid usikre størrelser.

Forskrift om fakturering setter derfor rammer for hvordan strømleverandøren kan beregne forbruk og pris i fakturaen. Uten disse begrensningene kan strømleverandøren benytte forbrukerne som bank for å forbedre egen likviditet.

– Tibber Norge har brukt en høyere pris enn tillatt, og på den måten fått tilført uberettiget likviditet når de forskuddsfakturerte kundene sine i prisområdene NO1, NO2 og NO5, sier Langset.

Grunnen til at Tibber gikk over til forskuddsvis fakturering, var behovet for arbeidskapital etter voldsom kundevekst og høye strømpriser.