Siden desember i fjor har staten dekket en del av strømregningen til private husholdninger. Dette ble innført av regjeringen etter den ekstreme prisøkningen på strøm i Sør-Norge gjennom høsten i fjor. Allerede i september i fjor passerte strømprisen i Sør-Norge 1 kr/kWh, og i desember ble prisen 1,77 kr/kWh i de tre sørligste prisområdene, før skatter og nettleie.

Statistisk Sentralbyrå har beregnet at inflasjonene i Norge (målt med konsumprisindeksen - KPI) har vært omtrent 2 prosentpoeng lavere på grunn av strømstøtten.