Med sine 52 småkraft-anlegg markerer Clemens Kraft seg som landets nest største småkraftaktør.

Å drive kraftproduksjon i 2022 har - ikke overraskende, gitt solide resultater.

Ifølge selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal var Clemens Krafts driftsresultat i fjerde kvartal på 2,1 millioner kroner.