ANALYSE

Tall fra Nord Pool og Entsoe som Europower har analysert, viser at Norge til sammen produserte rundt 15,5 TWh i januar i år.

Det er om lag 10 prosent mer enn for ett år siden, og drøyt 2 prosent over gjennomsnittet for januar de siste ti årene.