Det viser årsmeldingen som selskapet publiserte torsdag kveld.

I likhet med de regionale og lokale nettselskapene, har Statnett en inntektsramme. De høye flaskehalsinntektene gir selskapet en svært høy merinntekt som i løpet av kort tid må sendes videre.

Dette er penger Statnett enten må utbetale til nettselskapene, eller de må bruke ved å redusere nettleia.

I fjor gikk det blant annet 5,9 milliarder kroner videre til nettselskapene, for å dekke ekstraordinært store overføringstap.

I tillegg satte Statnett ned nettleia, noe som førte til at selskapet i fjor fikk «bare» 3,4 milliarder kroner i tariffinntekter, mot nesten 6,5 milliarder kroner året før.