Det underliggende driftsresultatet endte på 3,8 milliarder kroner i kvartalet for det statseide kraftselskapet. Det er 1,8 milliarder mindre enn samme periode i fjor.

– Kombinasjonen av lite nedbør og økt risiko for gassrasjonering i Europa i vinter, spesielt i Tyskland, har økt Statkrafts vannverdier og har medført større behov for å lagre vann til vinteren. Dette har ført til lavere norsk vannkraftproduksjon i kvartalet, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Selskapet har urealisert tap på nær 9 milliarder kroner. Det er knyttet til sikringsposisjoner.

– Den betydelige økningen i terminprisene for kraft har imidlertid ført til urealiserte negative sikringseffekter, sier Rynning-Tønnesen.

Selskapet har inngått sikringsposisjoner til faste priser som er lavere enn dagens terminpriser. Prisdifferansen bokføres som urealisert tap.

Resultatet etter skatt på endte på -1,2 milliarder kroner. I tillegg til effekten av sikringsposisjonene forklarer selskapet dette med negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021.

Statkraft hadde en kraftproduksjon på 14, 2 terawattimer, noe som er 1,3 terawattimer lavere enn i fjor.

(©NTB)