Fjoråret var Eidsivas første hele regnskapsår etter transaksjonen med Hafslund E-CO. Ifølge rapporten for fjerde kvartal har koronapandemien satt sitt preg på driften, som hos så mange andre. Men smittetiltak og planlegging har sørget for at sykdomstilfeller og folk i karantene har vært svært begrenset, ifølge rapporten.

De fleste virksomhetsområdene leverer i tråd med normalen, men i nettselskapet var det flere større utfall høsten 2020. Blant annet utfall i Tegneby innføringsstasjon på grunn av arbeid hos Statnett og brann i Leiret trafostasjon.