De siste årene har det knapt vært aktivitet i selskapet Industrikraft Midt-Norge, som var eid av kraftkonsernet NTE i den siste perioden frem til selskapet ble slått konkurs i fjor.

Men det er et selskap med en spesiell historie i kraftbransjen.

Gasskraft

Det hele startet i 1999 - da NTE kjøpte seg opp til en eierandel på 10 prosent i Industrikraft Midt-Norge. Samme år sendte selskapet en konsesjonssøknad til OED om bygging av et gassfyrt kraftvarmeverk i Skogn i Nord-Trøndelag - med planer om en årlig kraftproduksjon på 6,4 TWh og et CO2-utslipp på 2,2 millioner tonn årlig.