I motsetning til svært mange andre kraftselskap, kan Bodø Energi vise til en ekstrem resultatforbedring og et rekordhøyt resultat for 2020 på 246 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet i 2019 på 78 millioner kroner.