Fredrikstad Energi, som har hovedvirksomheten sin innen nett og strømsalg, har også økt omsetningen i fjor. Men likevel går selskapet med et underskudd på 30 millioner kroner.

Hovedforklaringen på underskuddet er at datterselskapet Norgesnett tapte penger.