Fredrikstad Energi, som har hovedvirksomheten sin innen nett og strømsalg, har også økt omsetningen i fjor. Men likevel går selskapet med et underskudd på 30 millioner kroner.

Hovedforklaringen på underskuddet er at datterselskapet Norgesnett tapte penger. Dette skyldes økte kostnader til nettleie og nettap, som følge av de høye strømprisene. Nettvirksomheten har fakturert langt mindre enn hva reguleringsmodellen tilsa var tillatt siden slutten av 2020 og gjennom 2021.

– Slik sett rammer de høye strømprisene oss økonomisk. Vi gikk inn i året med merinntekt fra nettleie, og ut av året med mindreinntekt.