Ringerikskraft presenterte onsdag et årsregnskap med et overskudd etter skatt på 108 millioner kroner.

– Dette er det beste resultatet i selskapets historie, og grepene vi har gjort de siste årene gir effekt, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget, i en melding.