Skagerak Energi kom i dag sine nøkkeltall for 2023. Etter det på mange måter unormale året 2022, er de tilbake på liknende nivåer de var på før den kraftige økningen i strømprisen i andre halvdel av 2021.