Nettselskapene fikk et overskudd før skatt på 6,4 milliarder kroner i fjor, viser en analyse Europower har gjort av resultatene i alle nettselskap.

Det er nærmest en dobling fra resultatet i 2021, og høyere enn antatt tidligere i år.