– Sør-Europa er et vekstmarked for oss. Det er folkerike land med forholdsvis lav solcelledekning per innbygger, mer sol og gunstigere priser sammenliknet med Norge. Vi har vært i Italia og Spania i flere år og ser fremgang der.