Selv om omsetningen stiger er det fortsatt store underskudd i Otovo. Sjef og gründer Andreas Thorsheim skriver imidlertid i en børsmelding av tre av selskapets markeder var lønnsomme, det vil si hadde positiv EBITDA-resultat.