Mandag presenterte Statkraft sine utbyggingsplaner for vann- og vindkraft i Norge. Sammenlagt skal det investeres for mellom 44 og 67 milliarder kroner.

Prosjektene som ble presentert, handler om oppgradering av vannkraften, og utbygging av vindkraft.