Solenergiselskapet Alternus Energy har nå søkt om opptak på Euronext Growth, børsen for små og mellomstore bedrifter.

Alternus startet i 2016 med å drifte to solparker. Men var på nyåret 2021 en kraftprodusent med 24 solparker i fem land over hele Europa.

Oppkjøpsraid av solparker

Selskapet, som har uttalt at det ønsker å bli det det neste Scatec, satte etter det i gang en ambisiøs vekststrategi. Den går ut på å kjøpe flere mellomstore solparker i Europa og å gå på børs. Målet er å drifte mer enn 2 GWh innen 2025.

Selskapet har de siste månedene meldt om flere oppkjøp. Det dreier seg blant annet om selskapet KKSOL i Italia og kjøp av to solparker i Romania som har en kapasitet på henholdsvis 6 MWp og 9,4 MWp.

Tidligere denne måneden kjøpte selskapet 60 prosent av aksjene i nederlandske Unisun Energy, som driver med engineering og konstruksjon av solparker

Brokete fortid

Alternus har hovedkontor i Irland, men har flere norske eiere. Da det ble gjennomført en kapitalutvidelse i desember i fjor hvor flere norske investorer tegnet seg for aksjer, blant annet KLP. Det ble da hentet inn 290 millioner kroner i ny egenkapital og 1,2 mrd i obligasjonsfinansiering.

Styreleder og toppsjef Vincent Browne i Alternus har en lang og brokete fartstid innen telekommunikasjon. Blant annet havnet Flint, et USA-basert selskap han var sjef for, i økonomiske problemer og skal i 2012 ha misligholdt en gjeld på ni millioner dollar, ifølge E24. Han skal også ha blitt trukket for retten, noe han selv opplyser at han ikke er kjent med.

Selskapsregistre i Irland viser at Browne vært involvert i totalt elleve selskaper som i dag er oppløst, ifølge E24.