Konsernet samlet betalte 66 prosent av overskuddet i skatt, tilsvarende 690 millioner kroner. På energiproduksjonen måtte selskapet betale 73 prosent i skatt.

Dette er hovedbudskapet i en pressemelding konsernet har sendt ut om sitt foreløpige resultat.