Konsernet samlet betalte 66 prosent av overskuddet i skatt, tilsvarende 690 millioner kroner. På energiproduksjonen måtte selskapet betale 73 prosent i skatt.

Dette er hovedbudskapet i en pressemelding konsernet har sendt ut om sitt foreløpige resultat.

Konsernsjef Christian Stav opplyser til Europower at de totale driftsinntektene var på 4,3 milliarder kroner i 2022, en økning på 29 prosent fra 2021.

Han poengterer at kraftprisen i område NO3 der NTE har sin virksomhet, falt fra 2021 til 2022.

Energiproduksjonen i 2022 ble 4362 GWh, mot 3541 GWh året før.