Samlet ble inntekten til kommunene og fylkeskommunene på 7,4 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er ganske nøyaktig en dobling fra året før – som også var på rekordnivå.

Den voldsomme veksten henger selvsagt sammen med at det var svært høye strømpriser i Sør-Norge i fjor.

Drøyt 200 kommuner og seks fylkeskommuner har inntekter fra konsesjonskraft. Hvis det er vannkraftanlegg i kommunen, har som regel kommunen og/eller fylkeskommunen rett til å kjøpe en liten del av produksjonen til en pris som Olje- og energidepartementet bestemmer.