Samlet ble inntekten til kommunene og fylkeskommunene på 7,4 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er ganske nøyaktig en dobling fra året før – som også var på rekordnivå.