Hittil i år har magasinert vannkraft gitt 42 prosent bedre betalt til produsentene, enn vindkraften. Det viser tall fra den europeiske organisasjonen Entsoe og prisstatistikk fra Nord Pool.

Dette er en mye større prosentvis forskjell enn tidligere.