Tidlegare i år ga generalforsamlinga i SFE fullmakt til styret om å betale ut eit utbytte på 75 millionar kroner etter resultatet i 2021, som ga eit underskot etter skatt på 65 millionar kroner.