Sunnhordland kraftlag (SKL) la fram halvtårsresultatet onsdag. Selskapet har anlegga i prisområde NO2, som har hatt dei høgaste straumprisane i Norge i år.

Det kan me sjå igjen i rekneskapen.