På grunn av vindkraftutbygging nådde investeringene i kraftproduksjonen toppen i 2020, med 19,2 milliarder kroner. Det er 13 år siden investeringstakten var så lav.

Siden da har investeringene falt med 63 prosent på to år. I fjor endte bransjen med å bruke 7,2 milliarder kroner på nye investeringer. Dette er altså penger som brukes av kraftbransjen på nye anlegg eller oppgraderinger. Bare det siste året er investeringene så å si halvert.

Justert for prisveksten er investeringene i fjor det laveste siden bunnåret 2009.