Selskapet la onsdag frem resultatet per 3. kvartal. Det viser et overskudd etter skatt på 516 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som selskapet hadde av overskudd på samme tid i fjor.