Selskapet Godfarfoss Kraft bygger et nytt kraftverk ved Dagali øverst i Numedalslågen. Kraftverket vil ha en årsproduksjon på omkring 40 GWh, og kunne forsyne over 2000 boliger med strøm. Etter flere tiår med planer skal nå byggingen av kraftverket være i sluttfasen.