Det østlandsbaserte kraftselskapet Vardar eier og driver Mehuken vindpark i Kinn kommune i Vestland fylke.

Grunnrenteforslaget fra regjeringen vil være helt ødeleggende for investeringen i vindkraft, mener selskapet. De konkluderer med at det blir umulig å tjene penger.

– Investeringsbeslutningen er fattet, uten mulighet for å ta høyde for en slik beskatning.

Basert på en pris på 43 øre/kWh, viser selskapets regnestykke at overskuddet vil bli redusert fra 5 millioner kroner til 650.000 kroner som følge av skatteendringene.

Om vindparken skal gi eierne 6 prosent avkastning, må prisen være 72 øre/kWh med det nye skatteforslaget, ifølge selskapet selv.