Det østlandsbaserte kraftselskapet Vardar eier og driver Mehuken vindpark i Kinn kommune i Vestland fylke.

Grunnrenteforslaget fra regjeringen vil være helt ødeleggende for investeringen i vindkraft, mener selskapet. De konkluderer med at det blir umulig å tjene penger.