Oceans Sun har store ambisjoner, nemlig å bli den fremste leverandøren av teknologi knyttet til flytende solenergi.

I første kvartal hadde selskapet inntekter på kun 1,6 millioner kroner, samt et underskudd på 3,3 millioner. Selskapet ser likevel positivt på framtidsutsiktene.

– Opplever sterkt økende interesse

– Dette er et marked i sterk vekst. Vi er godt posisjonert og har en unik teknologi. Vi opplever en sterkt økende interesse for våre løsninger, uttalte gründer og sjef Børge Bjørneklett på en resultatpresentasjon mandag.

Selskapet har flere prosjekter på gang. Blant annet:

  • Avtale med MP Quantum Group om å utvikle et anlegg for flytende sol i Hellas og Kypros. Første fase i avtalen blir et pilotanlegg som etter planen skal i gang i år.
  • Har sammen med Statkraft ferdigstilt første fase av et 2 MWp prosjekt i Banja i Albania.
  • Deltar i et konsortium sammen med Fred Olsen, Innosea, Plocan og ITC. Dette konsortiet har nå mottatt støtte for å teste teknologien på kysten av Gran Canaria. Prosjektet startet opp i januar i år.

Doblet børsverdien

Selskapet har vært børsnotert på Euronext Growth, børsen for små og mellomstorebedrifter siden slutten av oktober i fjor.

Første dag på børs falt kursen kraftig, og selskapet opplevde et verdifall på 135 millioner kroner ned til 675 millioner kroner. Siden har imidlertid kursen mer enn doblet seg. Selskapet er i øyeblikket verdsatt til knapt 1,4 milliarder kroner.