Energiselskapet Ren Røros forventer nå et årsresultat som er fem ganger høyere enn fjoråret, etter en voldsom omsetningsvekst i august på grunn av høye strømpriser. I fjor satt selskapet igjen med 12,6 millioner kroner etter skatt – i år forventer Ren Røros et årsresultat på over 60 millioner kroner. Det går fram av en melding fra selskapet mandag.

I første halvår hadde Ren Røros en månedlig omsetning på rundt 50 millioner kroner i snitt, og kunne vise til en større vekst enn de andre kraftselskapene.