I en årrekke var HitecVision kjent som en storinvestor i fossil energi som olje og gass. Men høsten 2019 kom vendepunktet. Gründer og sjef i selskapet Ole Ertvaag proklamerte en tung satsing på fornybar energi.

– Det grønne skiftet er en global megatrend. Verden skal doble forbruket av elektrisitet frem mot 2050. Samtidig skal alt det fossile fases ut. Det betyr at man må bygge en vanvittig stor park av fornybar kraftproduksjon. Energimarkedet vil endre seg fullstendig. Dette er et veldig spennende for nye virksomheter og det vil medføre et stort behov for kapital og entreprenørskap, sier seniorpartner Jon Vatnaland i HitecVision til Europower.