ANALYSE

Hvert år går Europower gjennom årsmeldingene til selskapene i bransjen og kartlegger lønnsnivået til topplederne.

Årets kartlegging er den største til nå, med lønnsforholdene til hele 222 toppsjefer registrert.