ANALYSE

De 100 største selskapene innen fornybar energi har en samlet omsetning på 342 milliarder kroner, og et resultat på 117 milliarder kroner før skatt. Mesteparten går til staten – de 100 selskapene sitter igjen med 47 milliarder kroner selv etter skatt.