Driftsresultat økte til 1107 millioner første halvår i år, mot 189 millioner i fjor.

Den voldsomme veksten i omsetning og resultat skyldes transaksjonen med Hafslund-Eco, og halvårstallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.