Driftsresultat økte til 1107 millioner første halvår i år, mot 189 millioner i fjor.

Den voldsomme veksten i omsetning og resultat skyldes transaksjonen med Hafslund-Eco, og halvårstallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.

Det er derfor utarbeidet proforma-tall som om dagens konsernstruktur hadde vært gjeldende også i første halvår 2019. Der viser tallene et driftsresultat på 1,35 milliarder kroner, som representerer en nedgang på 242 millioner kroner.

Nettvirksomheten (Elvia) bidrar med 1,02 milliarder av driftsresultatet i første halvår. Bioenergi viser et driftsresultat på 22 millioner kroner, mens bredbåndsvirksomheten bidrar med 73 millioner kroner.