På oppdrag fra Oslo kommune har Pareto gjort en verdivurdering av kommunens aksjer i Hafslund AS. Det er Oslo kommune som eier 100 prosent av selskapet.

Denne vurderingen viser at Hafslund har hatt en kraftig verdistigning og er nå verdt mellom 80-98 milliarder kroner.