Mens nye strømprisrekorder stadig settes i det sørlige Norge, har innbyggerne i den nordlige delen av landet gjennom sommeren hatt veldig lave strømpriser. Dette er muligens til glede for innbyggerne, men for produsentene anses det hele som en stor utfordring.