Mens nye strømprisrekorder stadig settes i det sørlige Norge, har innbyggerne i den nordlige delen av landet gjennom sommeren hatt veldig lave strømpriser. Dette er muligens til glede for innbyggerne, men for produsentene anses det hele som en stor utfordring. Særlig småkrafteiere sliter med manglende inntekt fra sin strømproduksjon.

– Dette er nå så ille at mange betaler mer for å levere strømmen enn de får betalt for den i markedet. De er også rammet av krisen – men med motsatt fortegn enn folk i sør, sier daglig leder i Småkraftforeninga Knut Olav Tveit i en e-post til Europower.