Om man skal lese ut noen trend av børsåret 2022 for de fornybarselskapene som er børsnotert i Norge, så må det være at hydrogen er et lyspunkt i et ellers bedrøvelig år for disse aksjene.

Teco 2030 er en av få som har grunn til å juble over børsåret 2022. Her fra bjelleseremonien da selskapet gikk på børs høsten 2020. Foto: Thomas Brun, Kommunikasjon / NTB

Teco 2030 og Hydrogenpro kan begge skilte med en vekst på over 100 prosent.