90 konsernselskaper, som utgjør nærmest hele kraftbransjen, hadde en omsetning på til sammen 356 milliarder kroner, mot 198 milliarder kroner for de samme selskapene året før.

Resultatet før skatt endte på 135 milliarder kroner, mot knapt 69 milliarder kroner i 2021.