Elsertifikater har forsvunnet ut av bevisstheten hos de fleste. Da det var klart at målsettingen ville bli overoppfylt, gikk prisen på sertifikatene nesten ned mot null.

Ved utgangen av 2021 var 53,3 TWh på plass. Det er nesten 7 TWh mer enn målsettingen på 46,4 TWh innen 2030.

19 TWh ble bygget Norge, mens 33 TWh kom på plass i Sverige. Det betyr at Norge kom svært godt ut av ordningen siden bare 13,2 TWh skal finansieres av norske strømkunder.