Regnskapet til Eviny for andre kvartal, viser en bunnlinje på minus 1.201 millioner kroner. Det er 1.235 millioner kroner lavere enn andre kvartal i fjor. Negativ verdiendring for sikringskontraktene er hovedårsaken til underskuddet.